Wstęp do Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Instrukcje laboratoryjne:

LabCPS 1 ver. 1
LabCPS 2 ver. 1

LabCPS 1 ver. 2
LabCPS 2 ver. 2
LabCPS 3 ver. 2
LabCPS 4 ver. 2
LabCPS 5 ver. 2
LabCPS 6 ver. 2
LabCPS 7 ver. 2
LabCPS 8 ver. 2
LabCPS 9 ver. 2
LabCPS 10 ver. 2

Kolejność wykonywanych ćwiczeń do których należy się przygotować, czyli pierwsze będzie ćwiczenie dotyczące 'próbkowania, interpolacji i odtwarzania sygnału'. 

(Kolejność na stronie z rozwijanym menu jest nieobowiązująca, poza tym pewne ćwiczenia zostały pominięte):

1. Próbkowanie, interpolacja i odtwarzanie sygnału - LabCPS 9 ver 2 probk2p.mdl

2. Estymacja gęstości prawdopodobieństwa i funkcji autokorelacji - LabCPS 10 ver 2 rozkl1p.mdl rozkl2p.mdl

3. Wyznaczanie błędów kwantyzacji - LabCPS 8 ver 2 kwantp.mdl

4. Własności DFT - LabCPS 7 ver 2

5. Transmitancja Z – schematy blokowe układów dyskretnych - LabCPS 6 ver 2

6. Projektowanie filtrów cyfrowych FIR - LabCPS 2 ver 2

7. Projektowanie filtrów cyfrowych IIR - LabCPS 1 ver 2

8. Wprowadzenie do Psychoakustyki - LabCPS 1 ver 1 (programy shareware poniżej)

9. Podstawy tworzenia efektów akustycznych - LabCPS 2 ver 1

10. Filtracja sygnałów przy użyciu procesora sygnałowego - LabCPS 4 ver 2 ez_kits.zip wspolczynniki_fir.txt


Użyteczne programy (psychoakusyka). Są to wersje shareware czyli działają tak jak działają :

Spektrogram - SpecGram.exe

Spektrogram-wodospad - WATERFALL.exe

Projektowanie filtrów FIR - RT-FIR.exe

Real-Time FFT - PC_RTFFT.exe

Proste laboratorium eksperymentalne do sygnałów - PCLAB.exe

 

Zasady zaliczenia przedmiotu:


Zalecany podręczniki:

[1] Richard G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów"; Wydawnictwo WKiŁ.

[2] T. P. Zieliński; "Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów"; wydział EAIiE AGH, Kraków 2002.