Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydział > Pracownicy
Pracownicy

Pracownicy Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

# Nazwa Pozycja Telefon
1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski Dziekan +48 61 665 38 12
2 dr inż. Krzysztof Arnold Prodziekan ds. kształcenia - studia I stopnia +48 61 665 38 68
3 prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz Prodziekan ds. kształcenia - studia II stopnia, prof. PP +48 61 665 39 08
4 dr hab. inż. Mariusz Głąbowski Prodziekan ds. nauki, prof. PP +48 61 665 39 04
5 prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka Kierownik Katedry Radiokomunikacji +48 61 665 26 70
6 prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak Kierownik Katedry Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych +48 61 665 39 05
7 prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński Kierownik Katedry Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki +48 61 665 38 39
8 prof. dr hab. inż. Marek Domański Kierownik Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki +48 61 665 39 01
9 prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrogowski Profesor nadzwyczajny +48 61 665 38 57
10 prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer Profesor +48 61 665 38 14
11 prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński Profesor +48 61 665 39 07
12 prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki Profesor zwyczajny +48 61 6653888
13 prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski Profesor +48 61 665 38 48
14 dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz prof. PP +48 61 665 22 93
15 dr hab. inż. Anna Domańska Profesor nadzwyczajny PP +48 61 665 38 65
16 dr hab. inż. Mieczysław Jessa Adiunkt ze stopniem d-ra habilitowanego +48 61 665 38 54
17 dr hab. inż. Maciej Krasicki Adiunkt +48 61 665 39 36
18 dr hab. inż. Remigiusz Rajewski Adiunkt 61 6653818
19 dr hab. inż. Maciej Wawrzyniak Adiunkt ze stopniem d-ra habilitowanego +48 61 665 38 35
20 dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski Adiunkt +48 61 665 39 03
21 dr hab. inż. Rafał Krenz Adiunkt +48 61 665 39 12
22 dr hab. inż. Piotr Remlein Starszy wykładowca +48 61 665 39 34
23 dr hab. inż. Mariusz Żal Adiunkt +48 61 665 39 26
24 dr hab. inż. Adrian Kliks, prof. PP Profesor +48 61 665 39 13
25 dr inż. Jan Lamperski Adiunkt +48 61 6653863, +48 61 6653809
26 dr inż. Michał Kasznia Adiunkt +48 61 665 38 58
27 dr inż. Janusz Kleban Adiunkt +48 61 665 39 29
28 dr inż. Robert Kotrys Starszy specjalista +48 61 665 39 14
29 dr inż. Jerzy Kubasik Adiunkt +48 61 665 39 39
30 dr inż. Krzysztof Lange Pracownik emerytowany +48 61 665 38 55
31 dr inż. Sławomir Maćkowiak Adiunkt +48 61 665 38 90
32 dr inż. Michał Maćkowski Adiunkt +48 61 6653859
33 dr inż. Sławomir Michalak Adiunkt +48 61 665 38 24
34 dr inż. Piotr Stępczak Adiunkt +48 61 665 38 83
35 dr inż. Adam Łuczak Adiunkt +48 61 665 38 40
36 dr inż. Zbigniew Szymański Pracownik emerytowany +48 61 665 38 64
37 dr inż. Sławomir Hanczewski Adiunkt +48 61 665 39 46
38 dr inż. Piotr Górniak asystent + 48 61 665 38 98
39 dr inż. Damian Karwowski Adiunkt +48 61 665 38 44
40 dr inż. Krzysztof Malczewski Adiunkt +48 61 665 38 60
41 dr inż. Jakub Pająkowski Adiunkt +48 61 665 28 98
42 dr inż. Agnieszka Wardzinska Adiunkt +48 61 665 38 47
43 dr inż. Tomasz Grajek Asystent naukowy +48 61 665 38 94
44 dr inż. Marek Michalski Adiunkt +48 61 665 39 06
45 dr inż. Michał Sybis Adiunkt +48 61 6653917
46 dr Anna Pawlaczyk Pracownik inżynieryjny i techniczny +48 61 665 22 90
47 dr inż. Maciej Sobieraj Adiunkt + 48 61 6653909
48 dr inż. Olgierd Stankiewicz Asystent + 48 61 665 38 40
49 dr inż. Paweł Sroka Asystent +48 61 665 39 13
50 dr inż. Krzysztof Klimaszewski Asystent + 48 61 665 38 95
51 mgr inż. Rafał Wahlich Pracownik inżynieryjny i techniczny =48 61 665 38 91
52 mgr inż. Mateusz Buczkowski Asystent +48 61 6653860
53 mgr inż. Łukasz Matuszewski Asystent +48 61 6653855
54 mgr inż. Zofia Planner Asystent +48 61 6653864
55 inż. Jerzy Gumny Pracownik inżynieryjny i techniczny +48 61 665 38 56
56 inż. Stanisław Michalski Pracownik inżynieryjny i techniczny +48 61 665 38 07
57 inż. Dawid Staśkiewicz Pracownik inżynieryjny i techniczny +48 61 665 38 06
58 mgr Julia Michalak Pracownik biblioteczny +48 61 665 38 00
59 mgr inż. Hanna Pietrzyk Pracownik ekonomiczny i administracyjny +48 61 665 22 96
60 mgr Agnieszka Jarysz Pracownik ekonomiczny i administracyjny +48 61 665 39 00
61 mgr Elzbieta Czarnecka Pracownik ekonomiczny i administracyjny +48 61 665 39 10
62 Małgorzata Szala Pracownik ekonomiczny i administracyjny +48 61 665 39 20
63 Marzenna Łopińska Pracownik ekonomiczny i administracyjny +48 61 665 39 30

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications