Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydział > Katedry > Katedra Radiokomunikacji

Katedra Radiokomunikacji

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą rozwoju sieci bezprzewodowych (przede wszystkim nowych generacji sieci mobilnych, sieci WLAN, WPAN, także sieci sensorowych), radia programowalnego i kognitywnego, rozwoju techniki MIMO, nowych metod dywersyfikacji, modulacji, kodowania i dekodowania (zwłaszcza iteracyjnego), przetwarzania sygnałów w nadajnikach i odbiornikach, transmisji danych odpornej na zakłócenia. W Katedrze prowadzone są także prace naukowe dotyczące metod testowania układów scalonych wielkiej skali integracji. Te ostatnie są prowadzone w ścisłej współpracy z firmą Mentor Graphics.

Wszyscy pracownicy Katedry (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych) prowadzą działalność dydaktyczną powiązaną tematycznie z ich zainteresowaniami naukowymi głównie na kierunkach Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

tel. 061 665 39 11
faks 061 665 38 23
e-mail: office_cr@put.poznan.pl

Strona katedry: https://www.ir.put.poznan.pl

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2020 10:03  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS