Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydział > Katedry
Katedry

Katedra Radiokomunikacji

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą rozwoju sieci bezprzewodowych (przede wszystkim nowych generacji sieci mobilnych, sieci WLAN, WPAN, także sieci sensorowych), radia programowalnego i kognitywnego, rozwoju techniki MIMO, nowych metod dywersyfikacji, modulacji, kodowania i dekodowania (zwłaszcza iteracyjnego), przetwarzania sygnałów w nadajnikach i odbiornikach, transmisji danych odpornej na zakłócenia. W Katedrze prowadzone są także prace naukowe dotyczące metod testowania układów scalonych wielkiej skali integracji. Te ostatnie są prowadzone w ścisłej współpracy z firmą Mentor Graphics.

Wszyscy pracownicy Katedry (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych) prowadzą działalność dydaktyczną powiązaną tematycznie z ich zainteresowaniami naukowymi głównie na kierunkach Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

tel. 061 665 39 11
faks 061 665 38 23
e-mail: office_cr@put.poznan.pl

Strona katedry: https://www.ir.put.poznan.pl

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2020 10:03
 

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Badania prowadzone w katedrze dotyczą technologii sieci telekomunikacyjnych, które powstały w ostatnich latach, i obejmują zwłaszcza zagadnienia teorii ruchu, sieci szerokopasmowych, komutacji, integracji sieci, Internetu oraz taryfikacji. Zaangażowanych w działalność dydaktyczną 12 pracowników katedry prowadzi zajęcia, które zapewniają zrozumienie podstawowych zasad technologii sieciowych, a następnie całej złożoności architektury sieci, protokołów, kontroli, wykonywania, a także ekonomicznych aspektów telekomunikacji.

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

tel. 061 665 39 20
faks 061 665 39 22
e-mail: office_ctcn@put.poznan.pl

Strona katedry: http://nss.et.put.poznan.pl/

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 10:17
 

Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki

Badania prowadzone w katedrze dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów synchronizacji systemów i sieci telekomunikacyjnych, fotoniki, telekomunikacji światłowodowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania komputerowych systemów pomiarowych, zastosowania mikroprocesorów, krioeletroniki i badania nanoobwodów i struktur elektrycznych. 22 zatrudnionych w katedrze pracowników prowadzi też ze studentami elektroniki i telekomunikacji zajęcia dydaktyczne, których tematyka obejmuje kluczowe zagadnienia gwałtownie rozwijających się systemów przesyłania informacji przy zastosowaniu różnych metod transmisji sygnału.

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

tel. 061 665 39 10
faks 061 665 38 30
e-mail: office_ctso@put.poznan.pl

Strona katedry: www.kstio.put.poznan.pl

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 10:18
 

Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Badania prowadzone przez pracowników katedry dotyczą szerokiego zakresu zagadnień takich, jak techniki przetwarzania i przesyłania obrazu w systemach telekomunikacyjnych, kompresja danych multimedialnych, systemy multimedialne, modelowanie połączeń w układach elektronicznych, propagacja fal elektromagnetycznych oraz anten. Szesnastu pracowników katedry prowadzi także działalność dydaktyczną w wymienionych dziedzinach na studiach inżynierskich i magisterskich.

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Marek Domański

tel. 061 665 39 00
faks 061 665 38 99
e-mail: office_cmtm@put.poznan.pl

Strona katedry: http://www.multimedia.edu.pl

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 10:19
 Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS