Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (WEiT) Politechniki Poznańskiej rozpoczął działalność 1 października 2006 roku, korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji (IEiT) Politechniki Poznańskiej. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, utworzony w roku 1974, w okresie 30 lat stał się jedną z najwyżej cenionych instytucji badawczych i edukacyjnych w Polsce.

Ofertę edukacyjną WEiT charakteryzują nowoczesne metody i szeroki zakres tematyki kształcenia. Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Oferowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel: wyposażenie studentów w niezbędną, nowoczesną wiedzę i przygotowanie ich do sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego. Wydział posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie telekomunikacja, prowadzi także studia doktoranckie.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP realizuje misję zgodną z misją Politechniki Poznańskiej zdefiniowaną w Uchwale Nr 114 Senatu PP z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020. Jest ona wyrażona następującymi słowami:

Misją Politechniki Poznańskiej jest „kształcenie na wszystkich kierunkach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem”.

W tym kontekście misję Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji definiuje się jako dążenie do rozwoju wiedzy poprzez realizowane badania naukowe oraz jej upowszechnianie dzięki kształceniu na wszystkich stopniach studiów wyższych i dzięki wdrażaniu wyników badań w zakresie szeroko rozumianych technik telekomunikacyjnych, informacyjnych i elektronicznych.

Pełny tekst strategii działania i rozwoju Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications