Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Studia doktoranckie > Ogłoszenie o naborze na studia III stopnia na lata 2018-2022

Ogłoszenie o naborze na studia III stopnia na lata 2018-2022

Drukuj

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na 4-letnie (2018-2022)

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

COMMUNICATION TECHNOLOGIES  (Technologie Telekomunikacyjne)

Problematyka studiów:

-          stacjonarne i ruchome systemy i sieci telekomunikacyjne,

-          zaawansowane systemy pomiarowe,

-          nowoczesne techniki przetwarzania sygnałów,

-          systemy komunikacji multimedialnej,

-          systemy i sieci szerokopasmowe  z integracją usług,

-          sieci optyczne,

-          inżynieria ruchu i modelowanie systemów sieciowych

-          zaawansowane techniki identyfikacji i estymacji sygnałów,

-          usługi w sieciach telekomunikacyjnych,

-          systemy nawigacyjne,

-          bezprzewodowe systemy łączności osobistej.

-          sieci komórkowe,

-          systemy łączności satelitarnej,

-          zaawansowane techniki przetwarzania i kompresji obrazów.

Zajęcia prowadzone są w j. angielskim.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na studia
 • Kwestionariusz osobowy
 • CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych
 • Odpis dyplomu (lub dyplomów) magisterskiego lub równorzędnego, a w przypadku jego braku zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach wydane przez właściwy dziekanat
 • 3 zdjęcia w wersji papierowej (zdjęcia dyplomowe, format: 4,5x6,5 cm), zdjęcie w wersji  elektronicznej na CD (szczegóły dla zdjęcia cyfrowego na stronie http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/dokumenty/zdjecia-cyfrowe)
 • Oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową
Dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony PP:

Uwaga: opłata rekrutacyjna NIE jest pobierana.

Terminy zgłoszeń:  21 września 2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr 211, Wydział   Elektroniki i  Telekomunikacji, ul. Polanka 3, Poznań 
Termin rozpoczęcia: październik 2018 r.
Limit miejsc: 14

Adres do korespondencji : Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, z dopiskiem Studia Doktoranckie, tel. 61 665 2293, 61 665 2290

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2018 12:09  

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS