Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Specjalności
Specjalności

Elektroniczne Systemy Programowalne i Optotelekomunikacja

Drukuj

Studia na tej specjalności zaznajamiają z eksploatacją i projektowaniem nowoczesnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności z technikami modulacji cyfrowych, przesyłania sygnałów w różnorakich kanałach przewodowych i radiowych, strukturami nadajników i odbiorników, w szczególności do systemów światłowodowych oraz radiokomunikacji ruchomej. Absolwent potrafi stosować nowoczesne techniki mikroprocesorowe i cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności procesory sygnałowe i elektroniczne układy scalone, do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych. W pracy zawodowej potrafi sprawnie posługiwać się techniką komputerową.

Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 11:18
 

Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku

Drukuj

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy związanej z telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi systemami multimedialnymi i nowoczesnymi układami elektronicznymi o różnych zastosowaniach, a w szczególności mogą zajmować się telewizją cyfrową, w tym kablową i satelitarną, systemami multimedialnymi realizowanymi w różnych sieciach telekomunikacyjnych, systemami nadzoru wizyjnego, programowaniem różnorodnych aplikacji, w tym do przetwarzania obrazu i dźwięku, programowalnymi układami cyfrowymi, układami elektroniki powszechnego użytku. Dużo uwagi przywiązuje się do zdobycia praktycznych umiejętności związanych z implementacja układów przetwarzania sygnałów i sterowania w technice układów programowalnych (FPGA). Nacisk kładzie się na zdobycie dobrych umiejętności programistycznych oraz szerokiego wykształcenia dotyczącego szybko rozwijających się działów telekomunikacji multimedialnej, teleinformatyki i elektroniki, które umożliwią podejmowanie pracy związanej zarówno z projektowaniem, produkcją, jak i eksploatacją nowoczesnych systemów.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2013 11:11
 

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe

Drukuj

Specjalność Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe adresowana jest do studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Studenci otrzymają gruntową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowania oraz modernizacji i zarządzania sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwach, jak i rozległymi, budowanymi na bazie protokołu IP. Program specjalności umożliwia specjalizowanie się w tworzeniu infrastruktury sieciowej, wykorzystywanej przez zaawansowane systemy informatyczne i różnorodne usługi sieciowe, jak i w technikach tworzenia nowoczesnych usług sieciowych. Szczególna uwaga skierowana jest również na elementy inżynierii ruchu oraz modelowania, optymalizacji i projektowania systemów sieciowych.
W trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami: sprzętem i technologiami stosowanymi w sieciach LAN, MAN, WAN; protokołami komunikacyjnymi; standardami okablowania; technikami i usługami internetowymi; problemami inżynierii ruchu oraz projektowania i analizy sieci pakietowych; standardami zarządzania sieciami komputerowymi; technikami integracji sieci; współczesnymi sieciami transportu informacji; nowoczesnymi usługami sieciowymi z uwzględnieniem usług sieci komórkowych; metodami ochrony informacji w sieciach komputerowych; narzędziami i aplikacjami umożliwiającymi prezentację informacji w sieci. Studenci specjalności otrzymują więc wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania sieci oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji urządzeń sieciowych.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2013 11:12
 

Technologie Mobilne i Bezprzewodowe

Drukuj

Studiowanie na specjalności TMiB umożliwia poznanie zasad działania, projektowania i eksploatacji nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie eksploatowanych i planowanych do wprowadzenia w przyszłości systemów i sieci radiokomunikacji ruchomej, cyfrowych systemów rozsiewczych, horyzontowych linii radiowych, sieci WLAN, sieci PAN, sieci sensorowych, itp. Studenci poznają także systemy radia programowalnego i kognitywnego. Szerokim zainteresowaniem cieszą się wprowadzone ostatnio  do programu przedmioty dotyczące programowania aplikacji mobilnych na smartfony i tablety.

Absolwentów studiów Elektroniki i Telekomunikacji o specjalności  Radiokomunikacja oczekuje szeroka oferta miejsc pracy w eksploatacji, projektowaniu a także produkcji poznanych w trakcie studiów sieci i systemów telekomunikacyjnych, nie tylko w dużych firmach takich jak np. Samsung lub Nokia, ale także u operatorów sieci bezprzewodowych, w oddziałach teleinformatycznych banków, firm ubezpieczeniowych, transportowych, policji oraz w niewielkich przedsiębiorstwach pracujących na rzecz szybko rozwijającej się branży ICT (Information and Communication Technologies).

Poprawiony: czwartek, 15 listopada 2018 07:47
 Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications