Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Samorząd Studentów

Samorząd studentów

Drukuj

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji:

  1. Michał Sopa - przewodniczący WRSS WEiT
  2. Arkadiusz Sadłowski
  3. 3. Patryk Kośkiewicz
  4. 4. Przemysław Bierka

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Każda grupa ma swojego starostę, a starości grup wybierają spośród siebie starostów lat. W wyniku wyborów tworzone są Wydziałowe Rady Samorządu Studentów (zwane w skrócie WRSS). Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wybiera spośród siebie Przewodniczącego WRSS. Wszystkie WRSS (z wszystkich wydziałów) tworzą Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS), a wszyscy Przewodniczący Wydziałów tworzą Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

W Radach Wydziałów i Senacie studenci stanowią 20%, dzięki czemu mamy realną szansę wpłynięcia na podejmowane decyzje. Na bieżąco współpracujemy z władzami uczelni i wydziałów. Bierzemy udział w pracach wszystkich Senackich Komisji. Co więcej, aktywnie angażujemy się w życie uczelni - współpracujemy przy kontroli i poprawie jakości kształcenia, dopasowywaniu procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, sprawach podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów, przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów, sprawach remontów, akademików oraz bronimy szeroko pojętych interesów studentów na innych polach.

Współpracujemy również z organizacjami działającymi na Politechnice Poznańskiej i poza nią (NZS, ESN, IAESTE, IACES, AEGEE itp.), z innymi uczelniami poznańskimi, krajowymi i zagranicznymi. Razem tworzymy wiele przedsięwzięć i projektów (Juwenalia, Poznań Student Rock Festival, przywracanie zniżek na PKP,itp.). W ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów działają cztery komisje: ds.Kształcenia, Socjalno-Ekonomiczna, Kultury i Promocji. W komisjach tych może działać każdy student, niezależnie od tego,czy należy do Samorządu Studentów.

Szczegółowe informacje o naszej działalności dostępne są na stronie Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej:  http://www.samorzad.put.poznan.pl

Jeśli chcesz zrobić coś dla innych, poznać wspaniałych ludzi, zdobyć wiele doświadczeń, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WEiT

 

 

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 11:52  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS