Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)

Drukuj

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego to opis kwalifikacji zdobywanych przez studentów podczas studiów. Kwalifikacje są określone przez efekty kształcenia, które z kolei są opisane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (WEiT) PP studenci zdobywają kwalifikacje na trzech poziomach studiów (studia I-go, II-go stopnia oraz studia doktoranckie – III-go stopnia), – na studiach o profilu ogólnoakademickim.

Integralną częścią KRK jest Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System - ECTS), który umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, przede wszystkim zagranicznych (patrz Erasmus) w krajach Unii Europejskiej, chociaż nie tylko.

Poniżej prezentujemy w plikach .zip zestawienie kwalifikacji zdobywanych przez naszych studentów na prowadzonych przez WEiT PP kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia. Są to: efekty kształcenia, programy kształcenia (plany studiów + efekty kształcenia związane z przedmiotami wchodzącymi w skład danego planu + macierz powiązań efektów i przedmiotów) oraz karty ECTS opisu przedmiotów.

 

Elektronika i Telekomunikacja

Studia Efekty kształcenia Programy kształcenia Karty ECTS
I stopnia stacjonarne
EK st_1st.zip PK st_1st EiT_Stacjonarne_1st.zip
II stopnia stacjonarne EK st_2st.zip PK st_2st EiT_Stacjonarne_2st.zip
II stopnia stacjonarne
ICT (j. ang.)

EK ICT 3sem.zip
EK ICT 4sem.zip

PK ICT 3sem
PK ICT 4sem
ICT.zip
I stopnia niestacjonarne
EK nst_1st.zip PK nst_1st EiT_N_1st.zip
II stopnia niestacjonarne EK nst_2st.zip PK nst_2st EiT_N_2st.zip

 

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 12:24