Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci

Studia w trybie dziennym

Drukuj

WEiT jest odpowiedzialny za kształcenie studentów Politechniki Poznańskiej na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Techniczne Zastosowania Internetu. Wydział oferuje też zajęcia dla studentów innych kierunków studiów. Program studiów w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji powstał w wyniku własnych doświadczeń i przemyśleń oraz badań naukowych pracowników instytutu, a także jako rezultat współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi. Struktura tego programu odpowiada konstrukcji podobnych programów realizowanych w uczelniach technicznych na świecie.
Kierunek elektronika i telekomunikacja oferuje studentom możliwość kształcenia w następujących specjalnościach:

  • Radiokomunikacja,
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe,
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku,
  • Systemy telekomunikacyjne.

Podstawowe zasady programu studiów:
Absolwenci szkół średnich przyjmowani są na 7-semestralne studia inżynierskie, z perspektywą kontynuacji studiów magisterskich. Część inżynierska studiów, kończy się napisaniem inżynierskiej pracy dyplomowej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Uzyskanie tytułu magistra inżyniera wymaga odbycia 3 dodatkowych semestrów studiów, kończących się obroną pracy magisterskiej. Taka konstrukcja programu umożliwia uzyskanie tytułu magistra elektroniki i telekomunikacji zarówno inżynierom telekomunikacji, jak i inżynierom oraz licencjatom kierunków pokrewnych.

Z każdym rokiem zwiększa się ilość zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim zarówno dla studentów zagranicznych, jak i studentów Politechniki Poznańskiej. Od roku akademickiego 2009/2010 wydział oferuje studia drugiego stopnia Master in Electronics and Telecommunications w języku angielskim.

Studenci elektroniki i telekomunikacji mają też możliwość studiowania za granicą, głównie w ramach europejskiego programu wymiany studenckiej Erasmus. Wdrożenie systemu punktów kredytowych ECTS daje możliwość oceniania, porównywania i przenoszenia wyników w nauce pomiędzy uczelniami, a tym samym gwarantuje uznanie poszczególnych okresów studiów, zapewniając studentom dostęp do studiowania na Politechnice Poznańskiej i w uczelniach partnerskich.

Załączniki:
Pobierz plik (guide_en.pdf)ECTS Users' Guide627 Kb05/03/10 19:58
Poprawiony: poniedziałek, 03 maja 2010 20:16  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS