Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Osiągnięcia
Osiągniecia Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

II nagroda dla Karoliny Ratajczak za najlepszy referat na KKRRiT 2013

Drukuj

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przyznała Karolinie Ratajczak II nagrodę w konkursie na najlepszy referat zaprezentowany podczas konferencji KKRRiT 2013.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (doc20130626193616.pdf)doc20130626193616.pdf496 Kb06/26/13 13:49
Poprawiony: piątek, 12 lutego 2016 06:05
 

Wykład profesora Vijay K. Bhargava - prezydenta IEEE Communication s Society

Drukuj

Poprawiony: piątek, 14 czerwca 2013 09:55
 

DOKTORAT HONORIS CAUSA dla Prof. dr. inż. JANUSZA RAJSKIEGO

Drukuj

Rektor i Senat Politechniki Poznańskiej
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA

Prof. dr. inż. JANUSZOWI RAJSKIEMU

wybitnemu specjaliście w dziedzinie
elektroniki cyfrowej

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00
w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej
w Poznaniu, ul. Piotrowo 2

Politechnika Poznańska honoruje uznanego na świecie naukowca i współtwórcę najnowszych technologii elektronicznych, który jest zarazem w sposób trwały i ważny związany z Poznaniem.

Prof. Janusz Rajski (ur. w 1950 r.) ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności automatyka i maszyny cyfrowe. W latach 1973 – 1984 pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, gdzie w 1982 roku obronił pracę doktorską. W 1984 roku rozpoczął pracę w Department of Electrical Engineering renomowanego uniwersytetu McGill w Montrealu. W uczelni tej był zatrudniony na stanowisku associate professor with tenure. Począwszy od 1995 roku pracuje w firmie Mentor Graphics, czołowym w skali światowej przedsiębiorstwie wytwarzającym oprogramowanie do syntezy i testowania elektronicznych układów scalonych.

Od roku 1996 z osobistej inicjatywy prof. Rajskiego amerykańska firma Mentor Graphics nawiązała stałą współpracę z Instytutem, a potem Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W Poznaniu powstał ośrodek badawczo-wdrożeniowy firmy, w ramach Higher Education Program przekazała ona oprogramowanie do zajęć laboratoryjnych dla studentów Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, wspomaga doktorantów, prowadzi z Wydziałem wspólne projekty, oferuje praktyki i możliwości stałego zatrudnienia dla absolwentów poznańskich uczelni. Ponad dwadzieścia lat życia i pracy prof. Rajskiego w Kanadzie i USA zbudowały i utwierdziły jego wyjątkową pozycję w środowisku akademickim i biznesowym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Jak wspomniano, profesor renomowanego McGill University w Montrealu (Kanada), IEEE Fellow, a od połowy lat 90. Chief Scientist and Director of Engineering firmy Mentor Graphics, jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych o imponującej liczbie cytowań, blisko 80 międzynarodowych patentów i szeregu ważnych technologii z dziedziny komputerowo wspomaganego projektowania i testowania cyfrowych układów scalonych wielkiej skali integracji.

Szczególnie istotnym osiągnięciem Prof. Rajskiego i zespołu jego współpracowników jest wielokrotnie nagradzana technologia EDT (Embedded Deterministic Test), wdrożona przez Mentor Graphics pod rynkową nazwą TestKompress, a przeznaczona do wykrywania uszkodzeń w złożonych systemach cyfrowych. Wszechobecne w naszym życiu systemy i urządzenia elektroniczne zbudowane z układów o wielkiej skali integracji wymagają niezawodnego działania, co w konsekwencji prowadzi do konieczności testowania ich komponentów już w fazie produkcji. Wobec stopnia złożoności współczesnych układów scalonych, zadanie ich testowania jest problemem nietrywialnym i o dużym stopniu komplikacji. Naukowe osiągnięcia prof. Rajskiego i jego zespołu w tej dziedzinie mają wielkie znaczenie praktyczne i ekonomiczne. To doskonały przykład powiązania wyników pracy naukowej z jej zastosowaniami w nowoczesnym przemyśle elektronicznym.

Wobec tak znaczących osiągnięć naukowych w skali światowej oraz bliskich i stałych związków z Politechniką Poznańską, a szczególnie z Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji, nadanie Prof. Januszowi Rajskiemu tytułu Doktora Honoris Causa jest uhonorowaniem jego pracy i zaangażowania we współpracę z Politechniką Poznańską.

Poprawiony: piątek, 03 maja 2013 05:23
 

Wyróżnienie dla dr. inż. Tomasza Grajka za najlepszą rozprawę w zakresie przetwarzania obrazów

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pana dr. inż. Tomasza Grajka, pracownika Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, została uznana za najlepszą rozprawę w ogólnopolskim konkursie prac obronionych w latach 2010-2011 w zakresie przetwarzania obrazów. Promotorem nagrodzonej rozprawy był pan prof. dr hab. inż. Marek Domański.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 22:31
 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe

Drukuj

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2012 roku prof. Maciej Stasiak, dr hab. Mariusz Głąbowski, dr Piotr Zwierzykowski oraz dr Arkadiusz Wiśniewski otrzymali nagrodę za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE”.

Warto podkreślić, że zgłoszono kilkaset kandydatur do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich, a przyznano 60 naród za osiągnięcia naukowe, a w tym tylko tylko 8 nagród zespołowych.

Lista nagrodzonych (PDF)

Informacje o książce

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 06:43
 

Wyróżnienie za najlepszy projekt transferu technologii

Drukuj

Projekt IntEleCT (Internationalisation of Electronic Communications Training) w którym w latach 2009-2011 uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, został wyróżniony nagrodą dla najlepszego wielostronnego projektu transferu technologii (“PEČEŤ KVALITY 2009” – Quality Seal 2009).

Projekt był finansowany przez czeską Agencję Europejskich Programów Edukacyjnych – Leonardo da Vinci, a koordynowany przez Wydział Elektryczny Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Celem projektu było opracowanie kursów przeznaczonych do nauczania na odległość. Lista opracowanych kursów:

  1. Architektury i protokoły NGN (dostępny w języku angielskim oraz słowackim)
  2. Bezpieczeństwo informacji i sieci (dostępny w języku angielskim, słowackim, francuskim oraz hiszpańskim)
  3. Protokół internetowy w wersji 6 (dostępny w języku angielskim, czeskim i słowackim)
  4. Sieci optyczne (dostępny w języku angielskim oraz włoskim)
  5. Telewizja cyfrowa (dostępny w języku angielskim, polskim, włoskim I czeskim)
  6. Inżynieria ruchu w sieciach komórkowych (dostępny w języku angielskim, czeskim, polskim i hiszpańskim)

W projekcie uczestniczyły zespoły prof. Macieja Stasiaka oraz prof. Marka Domańskiego, które opracowały kursy: "Traffic Engineering in Mobile Networks" oraz "Digital Television". Oba kursy są dostępne w wersji on-line oraz off-line na stronach projektu

(http://intelect.cvut.cz).

 

 

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 22:42
 


Strona 8 z 10

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications