Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Osiągnięcia
Osiągniecia Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 Targów TECHNICON-INNOWACJE 2013 dla Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”, który został opracowany przez zespół pracowników, doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.

Przedmiotem nagrody jest pierwszy na świecie system wykorzystujący stereowizję do pomiaru rozmiarów poruszających się pojazdów. Pomiar dokonywany jest zdalnie za pomocą stereoskopowego zestawu kamer wysokiej rozdzielczości umieszczonego na poboczu drogi lub na wiadukcie. Ruchome obrazy stereoskopowe są analizowane za pomocą oprogramowania opracowanego w ramach projektu. W ten sposób wyznaczane są rozmiary pojazdów, a na podstawie tych wyników oraz innych cech wyznaczonych z obrazów pojazdy są kategoryzowane, dzięki czemu możliwa jest realizacja automatycznego pomiaru ruchu różnych typów pojazdów. System może znaleźć zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie konieczna jest kontrola rozmiarów pojazdów, na przykład w obszarach o ograniczonym ruchu długich pojazdów. System umożliwia pomiar bez ingerencji w infrastrukturę drogową lub w ruch pojazdów. Ze względu potencjalne zastosowania szczególny nacisk położony został na pomiar wymiarów samochodów ciężarowych i ich zespołów, jednak opracowana metoda pomiaru jest na tyle uniwersalna, że można ją stosować do wyznaczania gabarytów pojazdów dowolnego typu.

Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2014 11:49
 

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego Targów TECHNICON-INNOWACJE 2013 dla Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki została uhonorowana Nagrodą specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego na zorganizowanych w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Nagrodzono prezentowany na targach system automatycznej detekcji zachowań osób przeznaczony dla systemów nadzoru wizyjnego, który został opracowany przez zespół pracowników i doktorantów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem dra inż. Sławomira Maćkowiaka. Głównymi wykonawcami byli: mgr inż. Łukasz Januszkiewicz, mgr inż. Krzysztof Kowalak, mgr inż. Paweł Gardziński, mgr inż. Łukasz Kamiński.

Nagrodzony system jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem, w którym w sposób automatyczny dokonuje się detekcji takich zachowań jak omdlenie, bójka czy też wołanie o pomoc. Opracowany system wykorzystuje tylko jedną typową kamerę. Jest to pionierskie rozwiązanie oparte o bardzo zaawansowane modelowanie zachowań osób i różne metody klasyfikacji. Rozwiązanie cechuje się bardzo wysoką skutecznością wykrywania zdarzeń i poprawnością ich klasyfikacji. Należy wspomnieć, że ta skuteczność osiągana jest niezależnie od warunków pogodowych, równocześnie dla wielu typów zachowań i wielu śledzonych obiektów. Należy podkreślić, że obecnie na światowym rynku nie ma konkurencyjnych rozwiązań.

 

Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2014 11:47
 

Profesor Hanna Bogucka objęła stanowisko dyrektora IEEE Communications Society dla regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu

Drukuj

Z przyjemnoscią informujemy, iż Pani Profesor Hanna Bogucka, prodziekan do spraw nauki Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, objęła stanowisko dyrektora IEEE Communications Society w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Profesor Hanna Bogucka uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie telekomunikacji nadany przez Radę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w latach (odpowiednio) 1995 i 2006. Obecnie zajmuje stanowisko profesora oraz prodziekana do spraw nauki na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Prof. Hanna Bogucka jest zaangażowana w badania w dziedzinie radiokomunikacji: radio kognitywne, energetycznie-efektywne systemy i sieci bezprzewodowe. Pani Profesor jest zaangażowana w projekty Narodowego centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpracuje z Telekomunikacją Polską. Była i nadal jest zaangażowana w wiele Europejskich Programów Ramowych (od 5 do 7) zajmujących się nowymi technikami radiokomunikacyjnymi.

Profesor Hanna Bogucka jest autorem ponad 120 publikacji w najważniejszych czasopismach IEEE i międzynarodowych konferencjach. Jest również autorem autorem książki oraz rozdziałów w wielu książkach o tematyce "green communications and cognitive radio".

Pani Profesor jest redaktorem czasopisma "Advances in Electronics and Telecommunications" wydawnictwa Politechniki Poznańskiej oraz redaktorem czasopisma "Recent Advances in Communications and Networking Technology" wydawnictwa Bentham Science. Jest członkiem towarzystwa IEEE od 1993 roku, oraz członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee od roku 2012.

Poprawiony: niedziela, 12 stycznia 2014 17:56
 

Nagroda 'Best Poster' została przyznana panu Marcinowi Dziubie na konferencji AFCEA 2013

Drukuj

Pan Marcin Dziuba zdobył podczas 5th AFCEA Student Conference & 10th International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists nagrodę 'Best Poster' za prezentację artykułu:

M. Dziuba: Algorytm SSMPS planowania połączeń dla przełączników komutacyjnych z VOQ, 5th AFCEA Student Conference & 10th International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists, Warszawa 27-29 maja 2013, ISBN 978-83-62954-84-1, pp. 16.

 

Poprawiony: niedziela, 27 października 2013 00:02
 

Artykuł panów Mariusza Głąbowskiego i Michała Stasiaka został wyróżniony tytułem "Best Paper" podczas konferencji ISAT 2013

Drukuj

Artykuł panów Mariusza Głąbowskiego i Michała Stasiaka:

M. Głąbowski, M. D. Stasiak: Multi-service Switching Networks Carrying Overflow Traffic Streams, Information Systems Architecture and Technology, vol. Networks and Networks' Services, red. A. Grzech, L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. (materiały konferencyjne)

został wyróżniony tytułem "Best Paper" podczas konferencji ISAT 2013

Poprawiony: czwartek, 17 października 2013 07:38
 

Nagroda "Best Paper" dla Mariusza Glabowskiego, Andrzeja Szwabe na konferencji The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications

Drukuj

Panowie Mariusz Gląbowski, Andrzej Szwabe zdobyli wyróżnienie "Barst Paer" na konferencji The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications, AICT 2013, June 23 - 28, 2013 - Rome, Italy

M. Głąbowski, A. Szwabe: Carrier-Grade Internet Access Sharing in Wireless Mesh Networks: the Vision of the CARMNET Project, in: Proceedings of the The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2013), IARIA, Rome, Italy, June 2013

Szczegóły na stronie konferencji.

Poprawiony: środa, 16 października 2013 12:11
 


Strona 6 z 10

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications