Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Drukuj

Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 4 września 2017.

Szczegółowe zasady konkursu są zamieszczone w załączonym dokumencie.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22017081408220.pdf)SKMBT_C22017081408220.pdf506 Kb08/16/17 05:01
Poprawiony: środa, 16 sierpnia 2017 05:02
 

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiokomunikacji

Drukuj

Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiokomunikacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 4 września 2017.

Szczegółowe zasady konkursu są zamieszczone w załączonym dokumencie.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22017081408210.pdf)SKMBT_C22017081408210.pdf449 Kb08/16/17 04:56
Poprawiony: środa, 16 sierpnia 2017 05:02
 

INFORMACJA W SPRAWIE UZYSKANIA MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Drukuj

Szanowni Państwo,

informację na temat przyznania miejsc w Domach Studenckich możecie Państwo uzyskać w Zintegrowanym Centrum Obsługi- osobiście lub pod numerem telefonu: 61 665 2940, 2938, 2939  od dnia 18 sierpnia 2017r.

adres: Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 13 (budynek z zegarem) .

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 12:30
 

STUDENCI TELEINFORMATYKI!

Drukuj

Zapowiedziane konsultacje uzupełniające z przedmiotu Algorytmy i struktury danych – zajęcia praktyczne, odbędą się  w dniach 4 – 15 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku)

Starosta roku (p. Małgorzata Michalska) jest proszona o zebranie i przesłanie do Pani Renaty Grześkowiak (dziekanat - tel. 61 665 28 93) listy studentów, którzy zadeklarują udział w zajęciach, z podziałem na 3 równoliczne grupy (do 17 osób w grupie).

Wstępnie proponowane godziny zajęć:

grupa 1:              9.45 – 11.15

grupa 2:           11.30 -  13.00

grupa 3:            13.15 – 14.45

Zajęcia odbędą się w sali 206 WE

Prosimy o przesłanie list do poniedziałku – 7.08.2017 włącznie.

Sprawa jest pilna

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 12:45
 

Komunikaty dla nowych studentów

Drukuj

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)

Dowód wpłaty w wysokości 17,00 PLN za ELS należy przesłać do 31 sierpnia 2017 r.(czwartek) na adres mailowy: beata.banaszak@put.poznan.pl

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Nr konta: 66 1090 1362 0000 0001 0715 1305

Kwota: 17,00 PLN

Tytułem: ELS

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Wniosek, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow

należy złożyć w Zintegrowanym  Centrum Obsługi ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) do 16 sierpnia 2017 r. (środa)
lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Poznańska,
Zintegrowane Centrum Obsługi,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań


Informację na temat przyznania miejsc w Domach Studenckich możecie Państwo uzyskać w Zintegrowanym Centrum Obsługi- osobiście lub pod numerem telefonu: 61 665 2940, 2938, 2939  od dnia 18 sierpnia 2017r.

adres: Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 13 (budynek z zegarem) .

 

PODZIAŁ NA GRUPY DZIEKAŃSKIE

Studentów, którzy chcieliby przynależeć do tej samej grupy, proszę o informację najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.

 

POMOC MATERIALNA

Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow


Wnioski o przyznanie  pomocy materialnej należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji do dnia 13 października 2017 r. (piątek)

Komplet dokumentów  można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 12:32
 

Stypendia Ministra 2016/17

Drukuj

Szanowni Państwo,

na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na

rok akademicki 2016/2017.

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-

ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-

2016-2017.html

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow

-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-

2016-2017.html

Wzory wniosków w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące

ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW, na końcu informacji pod

wyżej wymienionymi linkami. Załączam rozporządzenia MNiSW: z dnia

17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

przyznawanych studentom (Dz. U. 2015 poz. 1050) oraz z dnia 17 lipca

2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

przyznawanych doktorantom (Dz. U. 2015 poz. 1051).

Uprzejmie proszę o dostarczenie do sekretariatu Wydziału

(Dziekanat, pok. 307x) kompletnych, czytelnie wypełnionych wniosków,

w terminie do 16 września 2017 r.

 

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 10:18
 

Wyniki konkursu SEEDS for the FUTURE

Drukuj

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej konkursu SEEDS for the FUTURE, której celem było wyłonienie laureata konkursu. Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursowa komisja stwierdzała, że wszystkie zgłoszone prace spełniają warunki konkursu. Następnie komisja przystąpiła do oceny prac w oparciu o kategorie wymienione w §3 pkt. 2 regulaminu konkursu tj. zgodność wiodącą tematyką konkursu (1), złożoność i trudność rozwiązywanego problemu (2) oraz opis i analiza istniejących rozwiązań (3). Wszystkie kryteria oceny była traktowane równorzędnie.

Ostatecznie komisja wyłoniła laureata konkursu, którym został Pan Paweł Wiśniewski. Wyróżniona praca pt., Cybersecurity aspects of the modern eletrical distriution grid otrzymała średnią ocenę 4,93.

W imieniu komisji

Piotr Zwierzykowski
Przewodniczący komisji

Poprawiony: środa, 14 czerwca 2017 16:41
 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Radiokomunikacji WEiT PP

Drukuj

Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat) w Katedrze Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji w dyscyplinie naukowej: telekomunikacja.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 czerwca.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w załączonym do ogłoszenia dokumencie.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs_na_st_adiunkta_w_KR_WEiT_PP_20170602.pdf)Konkurs_na_st_adiunkta_w_KR_WEiT_PP_20170602.pdf489 Kb06/02/17 07:41
Poprawiony: piątek, 02 czerwca 2017 07:43
 

Konkurs Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej

Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym  w załączniku ogłoszeniem dotyczącym konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs Urzędu Patentowego.pdf)Konkurs Urzędu Patentowego.pdf432 Kb05/23/17 08:01
Poprawiony: wtorek, 23 maja 2017 08:01
 

Rekrutacja na studia III stopnia - doktoranckie

Drukuj

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na 4-letnie (2017-2021)

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

COMMUNICATION TECHNOLOGIES  (Technologie Telekomunikacyjne)

Problematyka studiów:

-          stacjonarne i ruchome systemy i sieci telekomunikacyjne,

-          zaawansowane systemy pomiarowe,

-          nowoczesne techniki przetwarzania sygnałów,

-          systemy komunikacji multimedialnej,

-          systemy i sieci szerokopasmowe  z integracją usług,

-          sieci optyczne,

-          inżynieria ruchu i modelowanie systemów sieciowych

-          zaawansowane techniki identyfikacji i estymacji sygnałów,

-          usługi w sieciach telekomunikacyjnych,

-          systemy nawigacyjne,

-          bezprzewodowe systemy łączności osobistej.

-          sieci komórkowe,

-          systemy łączności satelitarnej,

-          zaawansowane techniki przetwarzania i kompresji obrazów.

Zajęcia prowadzone są w j. angielskim.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na studia
 • Kwestionariusz osobowy
 • CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych
 • Odpis dyplomu (lub dyplomów) magisterskiego lub równorzędnego, a w przypadku jego braku zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach wydane przez właściwy dziekanat
 • 3 zdjęcia w wersji papierowej (zdjęcia dyplomowe, format: 4,5x6,5 cm), zdjęcie w wersji  elektronicznej na CD (szczegóły dla zdjęcia cyfrowego na stronie http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/dokumenty/zdjecia-cyfrowe)
 • Oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową

Uwaga: opłata rekrutacyjna NIE jest pobierana.

Terminy zgłoszeń:  22 września 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr. 211, Wydział   Elektroniki i  Telekomunikacji, ul. Polanka 3, Poznań 
Termin rozpoczęcia: październik 2017 r.
Limit miejsc: 20

 

Adres do korespondencji : Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, z dopiskiem Studia Doktoranckie, tel. 061 665 2293, -2290

Załączniki:
Pobierz plik (Information about recruitment in 2017.pdf)Information about recruitment in 2017.pdf297 Kb04/26/17 08:55
Pobierz plik (ogloszenie_o_rekrutacji_2017_pl.pdf)ogloszenie_o_rekrutacji_2017_pl.pdf435 Kb04/26/17 08:54
Poprawiony: środa, 26 kwietnia 2017 08:55
 


Strona 1 z 3

Wiadomości WEiT

Posłuchaj relacji radiowej

Czy na stronie WEiT łatwo jest dotrzeć do istotnych informacji?
 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications

Oprogramowanie Terminali Mobilnych