Kierunki studiów

Drukuj

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji prowadzi studia trzystopniowe:

  1. inżynierskie,
  2. magisterskie,
  3. doktoranckie.

 


Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

(stacjonarne i niestacjonarne).

Kierunek:  Teleinformatyka - NOWY KIERUNEK OD PAŹDZIERNIKA 2016

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów. i rozpoczynają się w październiku. Aby umożliwić absolwentom dalsze studiowanie, w marcu 2020 r. zostaną uruchomione studia drugiego stopnia.

Kierunek Teleinformatyka zawiera istotne elementy wykształcenia w zakresie informatyki i telekomunikacji. Profil absolwenta jest kształtowany przez wybór przedmiotów obieralnych.

Program studiów i opis przedmiotów.

Kierunek:  Elektronika i Telekomunikacja.

Studenci studiów stacjonarnych mają do wyboru cztery specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów i rozpoczynają się w październiku.

Studia niestacjonarne I stopnia (tylko kierunek : Elektronika i Telekomunikacja)  trwają 8 semestrów a ich profil odpowiada specjalności Sieci komputerowe i technologie internetowe.  Studia rozpoczynają się w październiku.
Program studiów i opis przedmiotów

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 
(stacjonarne prowadzone w języku angielskim).

Kierunek:  Electronics and Telecommunications / Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Information and Communication Technologies

Studia trwają 7 semestrów i rozpoczynają się w październiku. Kandydaci powinni posiadać czynną i bierną znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Program studiów i opis przedmiotów.

Studia drugiego stopnia – magisterskie
(stacjonarne i niestacjonarne)

dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności na studiach stacjonarnych:

Studia stacjonarne trwają 3 semestry i rozpoczynają się w marcu.

Program studiów i pops przedmiotów na studiach stacjonarnych.

Studia niestacjonarne trwają 4 semestry i rozpoczynają się w październiku.

Program studiów i pops przedmiotów na studiach niestacjonarnych.

Studia drugiego stopnia – magisterskie
(stacjonarne, prowadzone w języku angielskim!)

dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kierunek: Electronics and Telecommunications/ Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: Information and Communication Technologies

Studia trwają 3 lub 4 semestry i rozpoczynają się odpowiednio w październiku lub w marcu.

Studia 3-semestralne przeznaczone są dla absolwentów studiów I-go stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
Studia 4-semestralne przeznaczone są dla absolwentów studiów I-go stopnia kierunków pokrewnych.

Program studiów i pops przedmiotów na studiach stacjonarnych w języku angielskim.


Studia trzeciego stopnia - doktoranckie

Dyscyplina: Telekomunikacja

Studia trwają 4 lata i rozpoczynają się w październiku.

Ramowy program studiów doktoranckich.

 

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2016 05:33