Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kandydaci > Kariera po studiach

Kariera po studiach

Drukuj

Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja znajdują zatrudnienie w kraju i na świecie w przedsiębiorstwach badawczo-wdrożeniowych, firmach produkcyjnych, u operatorów sieci teleinformatycznych oraz w uczelniach wyższych. Absolwenci są przygotowani do podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest także gotowy do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Teleinformatyka znajdują zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.

Absolwenci kierunku Techniczne Zastosowania Internetu posiadając szerokie wykształcenie czynią ich naturalnymi liderami mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach badawczo-wdrożeniowych i przedsiębiorstwach innowacyjnych. Jest on doskonale przygotowany do czynnego udziału w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług. Absolwent jest także gotowy do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 10:35  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS