Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Erasmus

Zapraszamy do uczestniczenia w programie ERASMUS Plus na WEiT

Drukuj

ERASMUS Plus jest programem stypendialnym dla studentów odbywających część studiów lub praktyki zawodowe za granicą w obrębie Unii Europejskiej (oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Turcji) w ramach systemu ECTS.

 

System ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) reguluje zasady wymiany studentów oraz zaliczania w macierzystej uczelni, zapewniając pełną uznawalność okresu studiów odbytych za granicą, nie tylko w przypadku wyjazdów realizowanych w ramach programu ERASMUS.

Od roku akademickiego 2014/2015 ERASMUS Plus zastępuje wcześniejszy program edukacyjny Unii Europejskiej Longlife Learning Programme (Uczenie się przez całe życie).

 

Studenci szkół wyższych mogą w ramach ERASMUSa Plus odbyć wyjazd:

na część studiów na uczelni zagranicznej - od 3 do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II i III)

praktykę zawodową w firmie lub instytucji - od 2 do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II i III)

 

 

 

Narodowa Agencji Programu ERASMUS Plus

http://www.erasmusplus.org.pl

 

Komisja Europejska

Education & Training

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

 

 

 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS