Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Absolwenci
Drukuj

Szanowni Państwo!

Przedstawiając niniejszym sylwetki absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej, zwracamy się jednocześnie do naszych absolwentów o nadsyłanie krótkich informacji o sobie: o pracy po studiach i o tym, co dało Państwu uzyskanie dyplomu poznańskiej uczelni w dziedzinie E&T.

Chcielibyśmy dowiedzieć się, a także pokazać obecnym i przyszłym studentom, co robią i jak radzą sobie w życiu nasi absolwenci, jak przebiega ich praca i rozwój zawodowy.

Informacje takie są być może najlepszym świadectwem tego, czy i w jakim stopniu przydatne są nasze studia, jak wpływają na rozwój i życiowe wybory absolwentów, ich zawodowy potencjał i perspektywy. Mogą być też znakomitą rekomendacją dla kandydatów na studia.

Zapraszamy do udziału w tej swoistej „ankiecie” absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja, a w przyszłości również innych kierunków studiów oferowanych na naszym wydziale. Zapraszamy tych, którzy pracują w Polsce, i tych, którzy znaleźli nowe miejsce pracy i życia za granicą:)

Prosimy o nadsyłanie informacji na adres elektroniczny office_et@put.poznan.pl .

 

 

 

Nasi absolwenci...

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
IEEE Communications Society Director - Magazines

„Czy potrafimy sobie wyobrazić życie bez telefonu komórkowego i dostępu do Internetu? Zawdzięczamy je zarówno telekomunikacji jak i elektronice. Mam dużą satysfakcję, że przed laty współtworzyłem w Politechnice Poznańskiej świetny zespół kształcący i prowadzący badania w tym obszarze."

Andrzej Jajszczyk

Witold Hołubowicz, Profesor, Kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej, UAM w Poznaniu
Prezes Zarządu firmy ITTI sp. z o.o. – e-technologie i biznes

„Byłem w 1981 roku  jednym z pierwszych absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja w Poznaniu. Studia dały mi solidny i poszukiwany na rynku pracy zawód oraz nawyk systematycznego działania, a także odwagę do stawiania sobie ambitnych celów."

Witold Hołubowicz

Dr inż. Grzegorz Mrugalski
Dyrektor Mentor Graphics oddz. Poznań

 

„Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej otworzyły mi szerokie możliwości dalszego rozwoju moich zainteresowań i umiejętności. Ciekawe studia magisterskie prowadzone na najwyższym poziomie szczególnie dobrze przygotowały mnie do dalszej edukacji i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych. Obecnie po 7 latach spedzonych w USA kieruję poznańskim oddziałem międzynarodowej firmy z dziedzimy komputerowego wspomagania projektowania (ang. CAD).”

Grzegorz Mrugalski

 

Dr inż. Michał Wódczak, Senior Research Scientist, Program Manager, Telcordia Poland
ETSI ISG AFI Vice Chairman

 

„W dobie technologii mobilnych i wszechobecnego Internetu nowe koncepcje bardzo szybko przeistaczają się w prototypy, by w krótkim czasie trafić do powszechnego użytku. Postęp technologiczny jest na tyle gwałtowny, że jedynie gruntowna wiedza oraz umiejętność odnalezienia się w gąszczu nowych rozwiązań dają szansę utrzymania się na dynamicznym i wymagającym rynku pracy. Na podstawie własnych doświadczeń, nabytych pierwotnie jako student, potem doktorant i wreszcie były pracownik Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji, a następnie Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej, jestem głęboko przekonany, że studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja stanowią znakomite przygotowanie do podejmowania wyzwań, jakie niesie ze sobą praca w przemyśle, ośrodkach akademickich oraz laboratoriach badawczo-rozwojowych.”

 

Michał Wódczak

Rafał Łożyński, Dyrektor Generalny/CEO, VARICO

 

„Ukończyłem studia na kierunku Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej w roku 1988 jeszcze w czasach poprzedniej epoki. Jednak moja macierzysta uczelnia dała mi szansę na zmianę programu studiów na indywidualny, a co za tym idzie dostosowanie mojej ścieżki edukacyjnej do dynamicznych zmian zachodzących już wtedy na rynku komputerowym. Dzięki temu ukończona specjalizacja "Mikroprocesory w telekomunikacji" dała mi szansę na późniejszy udany start w biznesie informatycznym.”

 

Rafał Łożyński

Monika Grajzer, Research Scientist, Telcordia Poland
Absolwentka wyróżniona Medalem JMR Rektora Politechniki Poznańskiej

 

„Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja pozwalają poznać świat najnowocześniejszych technologii z branży IT – dowiedzieć się nie tylko na czym polegają, ale także w jakim kierunku będą się rozwijać w przyszłości. Z czasu studiów na Wydziale świetnie wspominam spotkania w ramach koła „Photon Club”, na których można było nie tylko z praktycznej strony poznać technologie światłowodowe w doskonale wyposażonym laboratorium, ale także np. w gronie znajomych pojechać do polskiego laboratorium wytwarzającego włókna światłowodowe.  Po skończeniu studiów wybrałam ścieżkę związaną z badaniami i rozwojem i cieszę się, że przygotowanie, jakie zdobyłam w ich trakcie pomaga mi podczas mojej codziennej pracy.”

 

Monika Grajzer

Dr inż. Adrian Kotelba, Senior Research Scientist, Technical Research Centre of Finland - VTT

 

„Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja nauczyły mnie dwóch rzeczy: analitycznego podejścia do problemów technicznych i  kreatywności w ich rozwiązywaniu. Obie te umiejętności, które okazały się niezwykle przydatne w mojej dalszej pracy, udało mi się jednak rozwinąć dzięki swoistej relacji mistrz-uczeń jaka panowała między studentami a nauczycielami naszego wydziału. Zawsze to miło spotkać ich po latach na sympozjum naukowym i zamienić parę słów na tematy prywatne lub podyskutować o bieżących projektach badawczych.”

 

Adrian Kotelba

 

Michał Kaliszan, Fraunhofer German-Sino Lab for Mobile Communications, Berlin

„Elektronika i Telekomunikacja to ciekawy kierunek, pozwalający dobrze
zrozumieć zasady funkcjonowania otaczających nas nowoczesnych technologii: komputerów, sieci telekomunikacyjnych itd. Jest to źódłem sporej satysfakcji. Intensywność programu jest tak dobrana, ze po skończeniu studiów ma się wrażenie dobrze wykorzystanego czasu - jest miejsce i na intensywną naukę, i na odpoczynek. Zdobywa się wiedzę, której poziom w międzynarodowym porównaniu wypada zdecydowanie pozytywnie!”

 

Michał Kaliszan

 

 

Dr inż. Arkadiusz Wiśniewski, Dyrektor Biura Regionalnego Operacyjnego Rozwoju Sieci w firmie NetWorkS! Sp. z o.o.

„Swoją przygodę z kierunkiem Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej rozpocząłem w 1990 roku. W tym właśnie roku kończono prace nad pierwszą fazą systemu GSM. Sprawa jego komercyjnego wdrożenia wydawała się jeszcze odległa. W tej chwili sieci 2G działają w większości krajów świata, a wielu operatorów przygotowuje się do wdrażania technologii 4G.

Obecnie mam możliwość uczestniczenia w unikalnym projekcie na skalę światową, w którym to dwaj polscy operatorzy Orange i T-Mobile budują wspólną skonsolidowaną sieć komórkową, która będzie świadczyła usługi dla klientów obu firm. Jest to kolejny przełomowy moment w telekomunikacji. Operatorzy, aby świadczyć usługi najwyższej jakości, postanowili ściśle współpracować w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej.

Studia na Politechnice Poznańskiej dały mi gruntowne podstawy w dziedzinie telekomunikacji i nauczyły analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki nim zrozumiałem, że w tej branży ciągła nauka i rozwój to podstawa."

Arkadiusz Wiśniewski

 

 

Tomasz Szewczyk Tomasz Szewczyk, specjalista ds. systemów telekomunikacyjnych
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

„Studia na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji są przepustką do
świata najnowszych technologii telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych. Wiedzę zdobytą podczas studiów na co dzień
wykorzystuję pracując w Poznańskim Centrum Superkomputorowo-Sieciowym,
które jest operatorem ogólnopolskiej naukowo-badawczej sieci PIONIER.
Nie tylko wdrażane są tu najnowsze systemy teleinformatyczne, ale też
powstają liczne rozwiązania prototypowe. Poruszanie się w gąszczu
różnorodnych technologii wymaga jednak solidnych podstaw, których
zdobycie umożliwiają właśnie studia na WEiT.″

Tomasz Szewczyk

 

 

Michał PilcMichał Pilc, doktorant w Katedrze Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej

 

„Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja były dla mnie nie lada wyzwaniem mimo bardzo dobrego przygotowania matematycznego, fizycznego i informatycznego, jakie wyniosłem z VIII L.O. w Poznaniu. Pierwsze trzy lata dały mi jednak solidne przygotowanie teoretyczne oraz wyrobiły samodyscyplinę.

Podczas końcowej, dyplomowej fazy studiów zauważyłem, że na naszym wydziale możliwe jest stworzenie studiów na międzynarodowym poziomie, docenianych za granicą.

Przymierzając się do pisania pracy magisterskiej zrozumiałem, jak ważna dla współczesnego inżyniera projektującego cyfrowe systemy radiowe jest wiedza podstawowa: matematyczna i fizyczna. Podjąłem wówczas równoległe studia matematyczne, a znajomość dwóch dziedzin wiedzy okazała się też bardzo przydatna na praktykach Erasmusa, które odbyłem latem 2010 roku w Instytucie Matematyki, Tampere University of Technology (Finlandia).

Jako doktorant wykorzystuję na co dzień wiedzę matematyczną i inżynierską oraz umiejętności, jakie zdobyłem pisząc pracę magisterską, pracując zawodowo w firmach telekomunikacyjnych, czy robiąc badania naukowe na zagranicznej uczelni. Moim marzeniem jest to, aby w Poznaniu powstała „polska Nokia” – nowoczesna firma, wdrażająca w życie nowe technologie opracowywane na naszym wydziale.″

 

Michał Pilc

Bartosz Musznicki Bartosz Musznicki, Kierownik Działu Usług Internetowych INEA S.A.

 

" Wiedza i umiejętności, które można posiąść podczas studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, niezaprzeczalnie stwarzają solidne podstawy dla późniejszej działalności i rozwoju. Nie tylko poznane specjalistyczne zagadnienia związane z sieciami telekomunikacyjnymi, ale też przekrojowa znajomość systemów światłowodowych oraz technologii radiowych i multimedialnych pozwalają na sprawiającą wiele satysfakcji aktywność w realiach gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego właśnie wysoce cenię mój czas spędzony na EiT. Dzięki niemu mogę spełniać się zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności badawczej. "

 

Bartosz Musznicki

 

Stanisław Skowronek

I nagroda (w zespole) w konkursie: The IEEE Computer Society Fifth Annual Computer Society International Design Competition, Washington, USA, 2004

 

Michał KaszubaMichał Kaszuba, Projektant Testów/Programista, Verocel Polska sp. z o. o.

 

" Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja wspominam bardzo pozytywnie. Nauczyłem się wielu umiejętności pożądanych na dzisiejszym rynku pracy, poznałem wspaniałych ludzi oraz miałem okazję czerpać wiedzę od wykładowców z pasją. Obecnie pracuję w firmie Verocel Polska, która zajmuje się testowaniem oprogramowania o zwiększonych wymaganiach na bezpieczeństwo (m.in. dla samolotu Boeing 737). W ramach pracy zawodowej w tej firmie musiałem nauczyć się nowego języka programowania, co jednak nie było dla mnie, jako absolwenta Elektroniki i Telekomunikacji, żadnym problemem.

Na co dzień wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów. Przede wszystkim studia nauczyły mnie podejścia do problemów od różnych stron, algorytmicznego myślenia, biegłości w analitycznym i abstrakcyjnym rozumowaniu, umiejętności rozłożenia danego zagadnienia na czynniki pierwsze, zamodelowania problemu. To są niezwykle istotne cechy dobrego inżyniera, którego nieustannie poszukują pracodawcy czołowych firm z branży ICT. Pracodawcy cenią sobie ludzi, którzy potrafią myśleć, umieją napisać program na dane urządzenie i w dodatku wiedzą, jak to urządzenia działa "od środka". Absolwent kierunku EiT posiada wszystkie te cechy.

Jako jeden z niewielu kierunków, EiT nadąża za rozwojem technologii i student ma szansę zaznajomić się z technologiami, które są dopiero w trakcie opracowywania - wystarczy wspomnieć o systemach telefonii komórkowej czy kompresji wideo. Bogato wyposażone laboratoria, ciekawy program studiów oraz forma zaliczania, często w formie praktycznych projektów sprawiły, że było to dobrze zagospodarowane 5 lat. "

 

Michał Kaszuba

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej:   http://absolwent.put.poznan.pl

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 05:29  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS