Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Notice-board > Praca dla absolwentów
Praca dla absolwentów

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki

Print
There are no translations available.

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA
pn. „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego
w sieciach przyszłości

(ang. Cognitive Engine for Radio environmenT Awareness In Networks of the future – CERTAIN)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim:

 • ukończonych studiów I stopnia w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji lub Teleinformatyki
 • znajomości podstawowych zagadnień w zakresie radiokomunikacji
 • motywacji do pracy badawczej
 • biegłej w mowie i piśmie znajomości języka angielskiego
 • łatwości w przyswajaniu nowej wiedzy
 • umiejętności programowania w językach typu C++ lub Matlab

Opis zadań:

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy magisterskiej/doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości” (akronim: CERTAIN). Projekt dotyczy opracowania nowych metod i rozwiązań inteligentnego uczenia się i detekcji aktywności radiowej w sieciach, aby sprostać wymaganiom dotyczącym jakości usług, pojemności i koegzystencji przyszłych sieci radiowych, stanowiących Internet Rzeczy. Celem projektu jest opracowanie architektury systemu pozyskiwania, uczenia i aktualizacji informacji o otoczeniu radiowym w utworzonej bazie wiedzy.

Typ konkursu NCN: DIANA –ST

Termin składania ofert: 3 września 2018, 23:59

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na stypendystę projektu na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Ocena będzie brała pod uwagę następujące elementy:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej)
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)

Dodatkowe informacje:

Projekt planowany jest na 3 lata. Młody naukowiec otrzyma stypendium w ramach grantu NCN w wysokości 4500 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV (ze spisem dotychczasowych osiągnięć), listu motywacyjnego oraz listu bądź listów rekomendacyjnych.

Adres przesyłania zgłoszeń: hanna.bogucka(at)put.poznan.pl

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 12:14
 

Programista Embedded w Dziale R&D

Print
There are no translations available.

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Programista Embedded w Dziale R&D

Opis pracodawcy: 
Jeden ze światowych liderów w branży automatyki przemysłowej.

Szczegóły oferty w załączniku.

Last Updated on Friday, 07 October 2016 06:49
 


Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Search

Hot News


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications