Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Notice-board > Konkurs Huawei - Seeds for the Future
Konkurs Huawei - Seeds for the Future

Konkurs Huawei - Seeds for the Future

Print
There are no translations available.

Konkurs organizowany jest od 2008 roku (w Polsce od roku 2014) i obejmuje swoim zasięgiem ponad 96 krajów, angażując dziesiątki tysięcy studentów z ponad 280 uczelni świata.

Huawei, jako światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), stara się aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodych talentów. W tym celu poprzez program „Seeds for the Future” współpracuje z uczelniami wyższymi organizując warsztaty i szkolenia dla studentów. Dzięki takiej działalności wspieramy osoby, które w przyszłości będą zajmować się rozwojem i popularyzacją ICT. Otrzymają one nie tylko odpowiednią wiedzę,  ale również umiejętności praktyczne – już na starcie swojej kariery zawodowej – mówi Marzena Śliz, Dyrektor Public Affairs w Huawei Polska.

Dzięki już kilkuletniej współpracy Huawei z polskimi uczelniami, licznej grupie studentów w ramach programu udało się wyjechać na szkolenie technologiczne do siedziby głównej firmy w Shenzhen. Podczas warsztatów mieli oni możliwość  skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów Huawei. Jest to gwarancją nie tylko ich lepszego przygotowania do podjęcia pracy w sektorze ICT, lecz także zdobycia niezbędnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku, które  zapewnia furtkę do przyszłej kariery.W środku

Na Politechnice Poznańskiej konkurs orgaznizowany jest przez pracowników Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji od 2015 roku. Opiekunami konkursu byli prof. Grzegorz Danilewicz (2015), dr Piotr Zwierzykowski (2016,2017), a od 2018 roku  jest dr Sławomir Hanczewski .

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska/

Last Updated on Friday, 01 February 2019 10:13
 

Konkurs Huawei - Seeds for the Future - edycja 2017

Print
There are no translations available.

Edycja 2017 konkursu została po raz kolejny doceniona przez Ministerstwo Cyfryzacji, które objęło patronat honorowy nad nim. Ponadto, do grona partnerów wspierających wydarzenie dołączył instytut badawczy NASK, który objął nad programem patronat merytoryczny.

Tematyka konkursu

Dla uczelni i studentów zainteresowanych udziałem w czwartej edycji Konkursu Huawei wraz instytutem badawczym NASK przygotował następujące tematy:

 • Cyberbezpieczeństwo – jak bezpiecznie pracować w sieci?
 • Wykorzystanie technologii 5G.
 • Zastosowanie nowych technologii dla potrzeb nowoczesnych miast.
 • Praca w chmurze – wygoda i bezpieczeństwo.

 

Wyniki konkursu

Komisja konkursowa w dniu 13 czerwca 2017 roku w składzie mgr inż. Paweł Kubczak , dr inż. Olgierd Stankiewicz, dr inż. Piotr Remlein, dr hab. Mariusz Głąbowski, prof. PP po przewodnictwem dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski wyłoniła laureata konkursu. Laureatem konkursu student studiów II stopnia  Wydziału Elektrycznego został Pan mgr inż. Paweł Wiśniewski. Nagrodzona praca nosiła tytuł „Cybersecurity aspects of the modern eletrical distriution grid”.

Nagrody

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali w dniu 30 czerwca 2017 r., zaś warsztaty technologiczne w siedzibie Huawei w Shenzhen odbędą się w terminie 6-17 listopada 2017 roku. Z kolei, najlepsza praca wybrana przez patrona merytorycznego zostanie nagrodzona stażem w instytucie badawczym NASK.

Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, a także podyplomowych oraz doktoranckich, na kierunkach ścisłych z zakresu następujących nauk technicznych:  telekomunikacja, informatyka i elektronika. Podobnie jak w latach ubiegłych, do tej edycji konkursu ponownie zaproszono 12 uczelni wyższych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Do pobrania

Last Updated on Friday, 01 February 2019 09:42
 

Konkurs Huawei - Seeds for the Future - edycja 2016

Print
There are no translations available.

Tematyka konkursu

Dla uczelni i studentów zainteresowanych udziałem w trzeciej edycji konkursu Huawei zaproponował następujące tematy:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – szanse i wyzwania.
 • Rola i znaczenie cyberbezpieczeństwa w Polsce.
 • Jak działać przeciw wykluczeniu cyfrowemu w Polsce?
 • Czy Polska jest gotowa do budowania Smart City?
 • Jak innowacje mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Polski?

 

Wyniki konkursu

Komisja konkursowa w dniu 17 czerwca 2016 roku w składzie mgr inż. Paweł Kubczak , dr inż. Olgierd Stankiewicz, dr inż. Piotr Remlein, dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski wyłoniła laureata konkursu. Laureatem konkursu student studiów II stopnia Elektroniki i Telekomunikacji został Pan mgr inż. Piotr Wegenerowski. Nagrodzona praca stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie „Czy Polska jest gotowa do budowania Smart City? Pan Piotr podzielił się swoim wrażeniami z pobytu w  Chinach na łamach „Głosu Politechniki”.

Nagrody

Laureaci konkursu (12 studentów) wyjadą na dwutygodniowe warsztaty złożone z części kulturoznawczej w Pekinie oraz technologicznej prowadzonej przez doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy w Shenzhen. Termin wyjazdu to 14-27 sierpnia 2016 r. Nagroda jest w całości pokrywana przez Huawei.

Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów realizowanych zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także studenci studiów podyplomowych oraz doktoranckich na kierunkach  ścisłych z zakresu następujących nauk technicznych: telekomunikacja, informatyka i elektronika. Każdy student, który przystąpi do konkursu, ma za zadanie opracować pracę pisemną na jeden z tematów zaproponowanych w danym roku przez organizatora konkursu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do tej edycji konkursu ponownie zaproszono 12 uczelni wyższych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej informacji

Last Updated on Friday, 01 February 2019 09:50
 

Konkurs Huawei - Seeds for the Future - edycja 2015

Print
There are no translations available.

Tematyka konkursu

Tematy zaproponowane przez Huawei w roku 2015:

 • Rozwój technologii LTE (przyszłość 5G)
 • Optymalizacja sieci, eliminacja wykluczenia cyfrowego FTTX
 • Cyber Security - Bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej
 • Europejska Agenda 2020 – możliwości eliminacji wykluczenia cyfrowego
 • Rozwiązania transmisyjne wielkich prędkości – 400G i więcej
 • Big Data w środowisko ICT – potencjał biznesowy
 • Usługi sieciowe w roku 2020, analiza istniejących i przyszłych technologii


Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr hab. inż. Grzegorza Danilewicza, prof. PP wyłoniła laureata konkursu, którym została Pani Katarzyna Wesołowska. Nagrodzona praca pt. „Usługi sieciowe w roku 2020, analiza istniejących i przyszłych technologii, czyli kilka słów o małych komórkach” dotyczyła tematu „Usługi sieciowe w roku 2020, analiza istniejących i przyszłych technologii”

Nagrody

Laureaci konkursu (11 studentów) wyjadą na dwutygodniowe warsztaty złożone z części kulturoznawczej w Pekinie oraz technologicznej prowadzonej przez doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy w Shenzhen. Termin wyjazdu to 14-27 sierpnia 2016 r. Nagroda jest w całości pokrywana przez Huawei.

Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów realizowanych zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także studenci studiów podyplomowych oraz doktoranckich na kierunkach ścisłych z zakresu następujących nauk technicznych: telekomunikacja, informatyka i elektronika. Każdy student, który przystąpi do konkursu, ma za zadanie opracować pracę pisemną na jeden z tematów zaproponowanych w danym roku przez organizatora konkursu. Do tej edycji konkursu zaproszono 11 uczelni wyższych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej informacji

Last Updated on Friday, 01 February 2019 10:14
 Search

Hot News


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications